Sparen en beleggen

Sparen zorgt voor een appeltje voor de dorst, wie is er niet mee opgegroeid? Er zijn veel manieren om te sparen.

Bedrijfsspaarplan

Een zeer lucratieve manier van sparen is via een Bedrijfsspaarplan, u bent dan wel aan bepaalde restricties gebonden, maar dan staat dan ook een fors belastingvoordeel tegenover, bijv. bij de spaarloonregeling wordt over het spaarbedrag geen loonheffing geheven.De meest bekende bedrijfsspaarregeling is:

Spaarloon

Hierbij spaart de werknemer een periodiek bedrag van max. € 613,-- jaarlijks. Dit geeft voor de werknemer een besparing, aangezien hier geen belasting en sociale verzekeringspremie over afgedragen behoeven te worden. De werkgever bespaart zich plm. 20%. De bedragen worden gestort op een voor vier jaar geblokkeerde spaarrekening, behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij een werkgever wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: de werknemer is sinds 1 januari 2005 bij die werkgever in dienst en die werkgever past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari 2005 de algemene heffingskorting toe.

Het tarief voor eindheffing over spaarloon wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2005 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025,- voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunt u een deel van uw brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: langdurend zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof, educatief verlof, overig onbetaald verlof, verlof voorafgaand aan het pensioen.

Vanaf 1 januari 2006 kunt u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: spaarloon- of levensloopregeling. U kunt niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen. Wel kunt u in één kalenderjaar uit beide regelingen geld opnemen.

De regelingen hebben een verschillend karakter. Bij de spaarloonregeling spaart u niet voor een bepaald doel. U kunt het geld overal voor gebruiken. Het tegoed van de levensloopregeling mag alleen worden gebruikt om verlof te financieren. Maar u mag in de levensloopregeling méér geld sparen dan bij de spaarloonregeling.

Omdat uw situatie en uw persoonlijke voorkeur kunnen veranderen, mag u jaarlijks van regeling wisselen.

Lees verder:
Levensloopregeling FAQ

Spaarrekening

Hierbij kunt u altijd en zonder boete aan uw geld komen. De netto rente is rekening houdend met de geldontwaarding meestal gering.

Spaardeposito

Hierbij zet u het geld voor een bepaalde termijn vast. Het voordeel is een wat hogere rente, het nadeel is dat indien u tussentijds het geld wil opnemen u veelal met een boeterente wordt geconfronteerd.

Staatsobligaties

Het risico is gering, de rente meestal wat hoger. Heeft u het geld tussentijds nodig dan kunt u de obligatie weer verkopen, u loopt hier wel een stukje renterisico mee. Is de rente immers gestegen, dan is de koers van uw obligatie gezakt.

Spaarverzekering

Deze vorm is bedoelt voor het sparen op langere termijn (vanaf een 15-jarige duur). Het voordeel is dan u een vast premiebedrag spaart en meestal het vroegtijdig overlijdensrisico meeverzekert. Tevens heeft u de mogelijkheid om ook bij kleinere spaarbedragen toch een keuze te hebben tussen diverse beleggingsfondsen. Er bestaan diverse varianten wat betreft winstdeling en beleggingsresultaat. Het nadeel van deze vorm is dat het niet wenselijk is om tussentijds geld op te nemen. Van de premie wordt meestal een gedeelte aan kosten en overlijdensrisicodekking ingehouden, zodat niet het hele premiebedrag wordt gespaard of belegt.

Beleggen

Ook hier heeft u meerdere keuzes u kunt zelf beleggen indien deze materie u interesseert en het om grotere bedragen gaat. Mede dankzij het Internet is het zelf beleggen aanmerkelijk laagdrempeliger geworden, uw order wordt vrijwel direct op de beurs aangeboden. Tevens kunt u als particulier veel beleggersinformatie van het Internet afhalen of de informatie volgen welke door uw bank wordt aangeleverd.

Meestal gaat het echter om kleinere bedragen en is men niet bereid er veel tijd aan te spenderen. In dat geval kunt u gebruik maken van de expertise van een beleggingsfonds, waarbij u belegt in het beleggingsfonds, zodat de gemaakte koerswinst en dividend op de beleggingen door het fonds, indirect d.m.v. een koersstijging van het beleggingsfonds bij u terechtkomen. Dat deze winst onder aftrek van de gemaakte kosten verdeeld wordt onder de deelnemers van het fonds zal duidelijk zijn.

Tips

Om burgers tot consumeren aan te zetten heeft de regering in het najaar van 2005 besloten dat het spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 mag worden uitgegeven.

Heeft u inmiddels een behoorlijke aandelen-portefeuille opgebouwd, verdiep u dan ook eens in de mogelijkheden van zowel Put als Call-opties. U kunt u portefeuile b.v. afschermen door er wat Putje's onder te schuiven, waarmee u in ieder geval een gedeelte van uw reeds gemaakte koerswinst afschermt.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header