Risico

Deze verzekering dekt het financiële risico van vroegtijdig overlijden van de verzekerde en/of zijn partner. Wilt u niet dat na het overlijden van u of uw partner de achterblijvende partner en/of kinderen ook nog eens financieel achteruitgaan dan kunt u gedurende een vooraf bepaald aantal jaren een z.g. risicoverzekering afsluiten, waarbij het verzekerd kapitaal uitkeert bij overlijden van de verzekerde. U bepaald zelf naar gelang uw situatie het verzekerd bedrag en de duur van de verzekering.

Ook voor het afdekken van financiële verplichtingen bijv. lening of hypotheek, waarbij het inkomen van één of meerdere personen van essentieel belang is, kan het wenselijk zijn om een risicoverzekering af te sluiten. Het is mogelijk om dit op één of op twee levens te doen.

Tips

Het is in het algemeen door de lage premie in verhouding tot het verzekerd kapitaal niet aan te raden om de premie fiscaal in mindering te brengen, aangezien in dat geval de uitkering bij overlijden ook progressief belast zal worden.

Betreft het een overlijdensrisico voor twee personen, dan kan het vaak volstaan om één verzekering op twee levens te nemen, waarbij de verzekering slechts uitkeert bij het overlijden van de eerst overleden verzekerde, hiermee kunt u zich premie besparen.

Is het niet wenselijk om een verzekering op twee levens af te sluiten, maar is een tweetal individuele verzekeringen gewenst, laat dan een z.g. koppelingsclausule op de polissen plaatsen, hiermee kunt u zich de vaste poliskosten van één van de polissen besparen.

Geeft u toch de voorkeur aan het in eigen beheer sparen boven het sparen in een gemengde verzekering, dan kan het een overweging zijn om een overlijdensrisico-verzekering af te sluiten. U heeft dan in ieder geval de zekerheid dat ongeacht het feit of u wel of niet in leven bent, het beoogd doelkapitaal op de einddatum is opgebouwd.

Indien gewenst kunt u premievrijstelling bij invaliditeit meeverzekeren, waardoor u wel verzekerd blijft, doch geen premie meer hoeft te betalen bij invaliditeit van 80% of meer.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header