Rechtsbijstand

Gezinsrechtsbijstand

In de huidige maatschappij wordt de noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering steeds vaker voelbaar.

Een gezinsrechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische hulp in uw particuliere hoedanigheid. Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Een advocaat kost u al gauw € 150,- per uur, nog afgezien van de bijkomende kosten van experts, getuigen etc.

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op professionele juridische hulp bij materiële of letselschade, maar ook op bijstand bij vermogensschade of conflicten. Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van rechtsbijstand.

Verkeersrechtsbijstand

Hiermee bent u uitsluitend verzekerd in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, dus ook als voetganger of passagier. Ook voor deze verzekering kunt u kiezen uit diverse dekkingsmogelijkheden.

Tips

In het geval u geen eigenaar van onroerende zaken bent, is het niet noodzakelijk dit risico mee te verzekeren, hiermee kunt u zich premie besparen.

In het geval u of uw gezinsleden geen eigenaar of bestuurder zijn van een motorvoertuig is het niet noodzakelijk dit risico mee te verzekeren, hiermee kunt u zich premie besparen.

Heeft u inmiddels een complete gezinsrechtsbijstand verzekering, dan is het in de meeste gevallen niet noodzakelijk om een separate verkeers- of verhaalsrechtsbijstand te hebben.

Gebruik uw rechtsbijstand verzekering niet alleen bij conflicten, maar ook voor advies op het moment dat u voor een belangrijke keuze staat, bijv. bij het ondertekenen van een contract of aankoop van onroerende- of anderszins belangrijke zaken.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header