Pensioenen

Middels een goed pensioen, ontvangt u bij uw pensionering een inkomen van plm. 70% van uw laatst verdiende salaris. Er zijn grofweg een drietal mogelijkheden om dit percentage daadwerkelijk te bereiken. Ten eerste heeft u recht op AOW, daarnaast zal er in de meeste gevallen door uw werkgever een of andere vorm van pensioen geregeld zijn en tenslotte heeft u altijd zelf de mogelijkheid om een individuele pensioenvoorziening te treffen. Het is dan uiteraard wel zaak om op jongere leeftijd reeds na te denken over uw pensioenwensen.

Tips

U kunt een z.g. pensioenbreuk voorkomen door bij verandering van werkgever gebruik te maken van de mogelijkheden welke de PSW (Pensioen en Spaarfondsenwet) u sinds 1992 biedt. U kunt namelijk gebruik maken van de Waardeoverdracht en daarmee uw opgebouwde pensioenrechten meenemen naar uw nieuwe werkgever. Indien dat niet mogelijk is, dan kunt u proberen om via een individuele lijfrenteverzekering de gevolgen van een pensioenbreuk te nivelleren.

Wilt u meer pensioensparen dan u fiscaal is toegestaan wat betreft de lijfrenteaftrekregeling, dan kunt u overwegen om een verzekering af te sluiten waarbij u de premie weliswaar niet fiscaal in mindering kunt brengen op uw inkomen, maar waarvan de uitkering t.z.t. fiscaal onbelast kan worden genoten. U dient hierbij wel rekening te houden met de z.g. rendementsheffing, welke geheven wordt in box 3.

Houdt nu reeds rekening met het vervallen van de AOW-partnertoeslag in 2015. Dit betekent dat u en uw partner na deze datum uitsluitend voor een AOW-uitkering in aanmerking komt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. U ontvangt dan ieder 50% van het z.g. gehuwdenpensioen. Is uw partner enige jaren jonger dan 65 jaar en heeft deze geen inkomen, dan zult u tot de datum waarop uw partner 65 jaar wordt van een halve AOW-uitkering moeten leven. Informeer of uw pensioenverzekeraar hier reeds rekening mee heeft gehouden, zoniet dan kunt u overwegen om dit AOW-gat individueel te verzekeren.

Hebben zowel u als uw partner beiden een inkomen, dan kunt u overwegen om beiden gebruik te maken van de z.g. basisaftrek voor lijfrenteverzekeringen. Zodra van één van beiden het inkomen wegvalt heeft u immers de mogelijkheid om de verzekering premievrij te laten maken, zodat u over de achterliggende jaren toch een pensioenaanvulling heeft opgebouwd.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header