Auto en motor

Bij de motorrijtuigverzekering is er normaliter sprake van een drietal verschillende dekkingen. Bepalend bij de keuze voor een specifieke dekking, zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste hierbij zijn de leeftijd van de auto, de reeds opgebouwde bonus-malus korting, de waarde van het voertuig en de mate waarin u zelf enig risico aanvaardbaar vindt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste dekkingvormen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Dit is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm. De verzekering verzekert de schade die met uw voertuig aan anderen wordt toegebracht. De wetgever wil hiermee de bescherming van het verkeersslachtoffer zeker stellen. Het minimale verzekerde bedrag bedraagt per polis € 1.000.000,-.

Beperkt Casco (Mini-Casco)

Deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door o.a. brand, diefstal, storm, aanrijding met loslopende dieren en ruitbreuk. De gedekte schade-evenementen staan letterlijk op de polis aangegeven.

Volledig Casco (All-Risks)

Ook deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert schade aan het verzekerde motorrijtuig zelf, ongeacht hoe deze schade is ontstaan, ook eigen schuld van de bestuurder is met deze vorm gedekt.

Deze dekking is eventueel uit te breiden met een vaste afschrijvingsregeling, zodat u bij total-loss exact weet waar u aan toe bent. Overigens vergoeden de meeste verzekeraars nieuwwaarde indien het voertuig jonger is dan 12 maanden. De veelal gebruikte term All-risk is niet geheel juist, aangezien schade aan banden en bijv. mankementen aan de motor, zonder van buiten komend onheil, niet onder de dekking vallen.Uitsluitingen zoals bijv. opzet, alcoholgebruik, rijden zonder rijbewijs staan expliciet omschreven in de polisvoorwaarden.

Aanvullende verzekeringsvormen

  • Ongevallen-inzittenverzekering
  • Diverse vormen van rechtsbijstandverzekering

Speciale verzekeringsvormen

Oldtimer verzekering

De verzekeringsvormen zijn grotendeels gelijk aan de bovenvermelde mogelijkheden, echter gezien het geringe aantal gereden kilometers, (5.000 of 7.500 kilometers p/j) en het hobbymatige gebruik van deze voertuigen zorgt ervoor dat de premies aanzienlijk lager uitvallen. Tevens is het ook mogelijk om oudere auto's nog All-risk te verzekeren. In het algemeen wordt dan wel een recent taxatierapport gevraagd.

Bestel en Vrachtauto's

Zie hiervoor de rubriek Transport - Verzekeringen Bedrijven.

Kampeerauto's

Ook hierbij zijn de dekkingsmogelijkheden grotendeels gelijk aan de bovenvermelde mogelijkheden, echter de nieuwwaardedekking ligt vaak op 3 jaar, terwijl het ook verstandig is om de inventaris/bagage mee te verzekeren. Zeer belangrijk is de dekking, waarbij u bij een beschadiging de kampeerauto niet meer kan gebruiken, het recht heeft op een vervangende kampeerauto of op een vergoeding voor gemaakte hotelkosten. Zo valt in ieder geval uw vakantie niet in het water.

Tips

Heeft u nog geen schadevrije jaren opgebouwd, let dan vooral op de waarde en het gewicht van de auto, immers hoe zwaarder en duurder de auto hoe hoger de premie. D.m.v. het opbouwen van schadevrije jaren nivelleert dit effect in de loop van de jaren.

Is het opgebouwde aantal schadevrije jaren nog niet zo groot, overweeg dan om op het Casco-gedeelte van de WA/Casco verzekering een hoger eigen risico te nemen, het is dan immers niet verstandig om een geringe schade, welke boven het standaard eigen risico uitkomt te claimen, aangezien het bedrag dat u aan bonus-maluskorting inlevert over een paar jaar gerekend vaak hoger uitkomt dan het door u ontvangen schadebedrag. Overigens levert niet iedere schade een verlies van bonus/malus korting op. Wij kunnen u uiteraard bij deze berekening (claimen/niet claimen) behulpzaam zijn.

Rijdt u een jonge auto en wordt door andermans toedoen de auto zo beschadigd dat er veel plaat- en spuitwerk aan de auto moet gebeuren, dan heeft u wellicht de mogelijkheid de tegenpartij ook een bedrag aan waardevermindering in rekening te brengen. Ook bij deze berekening kunnen wij u behulpzaam zijn.

Heeft u reeds een aantal schadevrije jaren opgebouwd in een autoverzekering of een motorfiets-verzekering dan is het vaak mogelijk om op zowel de motorfietsverzekering als op de autoverzekering het opgebouwde aantal schadevrije jaren (bonus/malus korting) over te nemen. Dit kan een aanzienlijke premiebesparing opleveren.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header