Arbeidsongeschiktheid

Dat uw inkomen afhankelijk is van de mate waarin u fysiek in staat bent om uw dagelijkse arbeid te verrichten is algemeen bekend. Dat u ook in de eerste twee ziektejaren met een teruggang in inkomen van plm. 30% geconfronteerd kan worden is al minder bekend. Uw werkgever is verplicht om uw in het eerste twee jaren min. 70% van uw salaris te vergoeden. In het eerste jaar kan dat oplopen tot 100%, afhankelijk van hetgeen daarover in uw arbeidsovereenkomst is geregeld.

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Lees verder:
WAO wordt WIA FAQ

Tips

De premie voor een aanvullende AOV-verzekering is fiscaal aftrekbaar, de uitkering echter is weer belastbaar voor de inkomstenbelasting in Box 1.

Wellicht is het mogelijk om via uw werkgever deel te nemen aan een collectieve regeling, informeer in ieder geval bij uw werkgever wat de situatie bij arbeidsongeschiktheid zal zijn.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header