Verzekeringen particulieren

Algemeen

U wilt uw gezin en uzelf zo goed mogelijk indekken tegen de vele risico's welke zich vandaag de dag voordoen. Natuurlijk kunt u bepaalde risico's zelf wel dragen, of trachten te verkleinen. Er blijven echter risico's over welke grote financiële problemen kunnen opleveren.

Veel risico's zijn niet te overzien en bij sommige bent u zelfs verplicht om deze te verzekeren. Denk hierbij aan het WA-risico voor motorrijtuigen, of de opstalverzekering van het huis welke verplicht gesteld wordt door de hypotheeknemer.

Het is natuurlijk mogelijk dat u zelf op pad gaat om een keuze te maken uit de diverse vormen en verzekeraars. Echter in de meeste gevallen ontbreekt het aan voldoende kennis of tijd. Wij hebben van verzekeren ons vak gemaakt en hebben door ons inzicht in de risico's en de diverse verzekeraars een uitstekend inzicht in de mogelijkheden.

Ook wij verbazen ons nog bijna dagelijks over de grote verschillen in voorwaarden en premies tussen het grote aantal verzekeraars. Ons advies is dan ook, maak gebruik van de kennis en marktinzicht van een onafhankelijk assurantieadviseur.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Begrafenis / Uitvaart

Leuvass Assurantiën BV wil samen met u komen tot een persoonlijk advies voor uw uitvaartverzekering. Veel vragen zullen beantwoord moeten worden: begraven of cremeren; bloemen en muziek; een eigen graf.

Bij MONUTA kunnen ze u over deze zaken informeren.

Leuvass Assurantiën treedt op als tussenpersoon voor het regelen van uw uitvaartverzekering. Wij komen bij u langs op een tijdstip dat het u schikt en kijken samen met u naar de wensen voor uw uitvaart. Zo bepalen we het te verzekeren bedrag.

Recreatiewoning

Het is ideaal om een eigen plekje te hebben, een tweede huis, midden in de natuur. Telkens als je er komt, voel je je vrij, even helemaal weg uit de dagelijkse sleur. Zo'n ideale plek verdient het gekoesterd te worden en wil je beschermen tegen alle risico's. Dat is precies wat een recreatiehuisverzekering biedt voor uw tweede woning, ook als u deze wel eens verhuurt. U hebt de keus uit drie mogelijkheden: Beperkt, Uitgebreid en Alle Gevaren. En natuurlijk kunt u ook de inventaris meeverzekeren zodat alle risico's prima gedekt zijn en u zonder zorgen kunt genieten van uw eigen plekje in de natuur.

Uitbreidingen

Het is mogelijk om naast het recreatiewoning ook de inventaris mee te verzekeren. Onder inventaris wordt gerekend: beddengoed, keukengerei, koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur met toebehoren, meubilair, stoffering, sanitair, hand- en tuingereedschap, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur, TV-toestel en videorecorder.

Hobby / sportuitrusting

Ski’s, skates, surfplanken, kampeeruitrusting, foto- of videocamera’s, muziekinstrumenten. Wie actief van zijn vrije tijd geniet, heeft al gauw voor een klein vermogen aan spullen in huis. Zolang dat alles veilig thuis ligt opgeborgen, zijn dergelijke zaken meestal wél verzekerd. Maar als u ze meeneemt om ze buitenshuis te gebruiken, dan blijkt schade niet verzekerd. En juist daar is het risico van diefstal, verlies of schade het grootst! De sportuitrusting verzekering biedt u de perfecte oplossing.

Dekking

De verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u wenst te verzekeren. Hobby & sportartikelen kunnen verzekerd worden voorzover ze behoren tot één van de volgende categorieën:

 • racket-/balsport
 • parachute/parapente
 • wintersport
 • in-line-skaten/skeeleren
 • wandel-/berg-/klimsport
 • surf-/zeilplank/kano
 • duiksport
 • kamperen
 • ruitersport
 • audio/video/foto/film
 • vecht-/verdedigingssport
 • muziekinstrumenten
 • hand-/kruisboog

Gedekt is diefstal, verlies en beschadiging van alle tot de verzekerde uitrusting(en) behorende artikelen. Zie de voorwaarden voor details.

Fiets

Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom: de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico's van diefstal of schade.

Dekking

Een fietsverzekering kan dekking bieden voor:

 • alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)
 • diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is afgesloten

WA-risico

Het WA-risico (schade aan derden) veroorzaakt met de fiets in normaliter verzekerd via de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulier).

Datatag

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem. Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips) wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de rijwielhandelaar worden aangebracht, bevatten een unieke code met alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij diefstal vaak geen eigen risico van toepassing.

Pensioenen

Middels een goed pensioen, ontvangt u bij uw pensionering een inkomen van plm. 70% van uw laatst verdiende salaris. Er zijn grofweg een drietal mogelijkheden om dit percentage daadwerkelijk te bereiken. Ten eerste heeft u recht op AOW, daarnaast zal er in de meeste gevallen door uw werkgever een of andere vorm van pensioen geregeld zijn en tenslotte heeft u altijd zelf de mogelijkheid om een individuele pensioenvoorziening te treffen. Het is dan uiteraard wel zaak om op jongere leeftijd reeds na te denken over uw pensioenwensen.

Inboedel

Ook de beste inboedelverzekering schiet tekort als bij schade blijkt dat u te laag verzekerd bent!

Voor uw inboedelverzekering geldt immers dat het verzekerde bedrag hoog genoeg moet zijn om bij schade de gehele inboedel nieuw aan te kunnen schaffen.

Indexering is een goede methode om het verzekerd bedrag up to date te houden, echter hierbij wordt geen rekening gehouden met uitbreiding van de inboedel bijv. door aanschaf of erfenis.

Reis en annulering

Met een reisverzekering heeft u de zekerheid, dat als u onverhoopt met onverwachte situaties wordt geconfronteerd, bijv. een ongeval of diefstal van uw bagage, u terug kunt vallen op een professionele hulpverlening ter plaatse. Er zijn meerdere alarmcentrales op dit gebied werkzaam, dit verschilt per verzekeraar. Komt u van een vakantie berooid terug, dan is het goed idee om te weten dat u een beroep kunt doen op de reisverzekering. Er bestaan diverse vormen o.a.:

Kortlopende reisverzekering

De kortlopende reisverzekering wordt gesloten per vakantie-evenement, voor iedere uitstap, heeft u dan een nieuwe verzekering nodig. Dit kan een goedkope oplossing zijn, echter gezien het aantal mensen dat meerdere keren per jaar op vakantie gaat, of geregeld stedentrips in het buitenland maakt, is een doorlopende reisverzekering een betere oplossing.

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering geeft dekking gedurende het gehele jaar. U bent met uw gezin automatisch verzekerd. Hiermee voorkomt u dat u zich tijdens uw vakantie opeens realiseert dat u nog even de reisverzekering had moeten regelen, deze gedachte dringt zich meestal op tijdens een ongeval of schade! Overigens zijn geboekte vakanties in het eigen land automatisch meeverzekerd.

Rechtsbijstand

Gezinsrechtsbijstand

In de huidige maatschappij wordt de noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering steeds vaker voelbaar.

Een gezinsrechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische hulp in uw particuliere hoedanigheid. Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Een advocaat kost u al gauw € 150,- per uur, nog afgezien van de bijkomende kosten van experts, getuigen etc.

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op professionele juridische hulp bij materiële of letselschade, maar ook op bijstand bij vermogensschade of conflicten. Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van rechtsbijstand.

Verkeersrechtsbijstand

Hiermee bent u uitsluitend verzekerd in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, dus ook als voetganger of passagier. Ook voor deze verzekering kunt u kiezen uit diverse dekkingsmogelijkheden.

Lijfrente

De lijfrenteverzekering zorgt ervoor dat u recht heeft op een periodieke uitkering gedurende een vooraf overeengekomen periode bijv. vanaf uw 60-jarige leeftijd tot uw 70e levensjaar. U kunt deze uitkering als aanvulling op een eventueel pensioen gebruiken, of de uitkering gebruiken om eerder te stoppen met werken.

De premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen daarentegen zijn fiscaal belastbaar. De fiscale regels voor lijfrente-aftrek zijn sinds 1 januari 2003 gewijzigd. De basis lijfrente-aftrek is afgeschaft en de z.g. jaarruimte en inhaalruimte zijn nu van toepassing. Ter zake deskundig advies is dan ook een eerste vereiste.

Premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremie-aftrek, gelden vervolgens voor de hoogte van de premie-aftrek de volgende regels (onderstaande bedragen gelden voor 2005, de bedragen tussen haakjes gelden voor 2004):

 • premies zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend
Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap Dynapres Websites
Leuvass header