Verzekeringen particulieren

Kostbaarheden

Wat voor electronica geldt, gaat zeker op voor kostbaarheden zoals lijfsieraden, antiek, schilderijen etc. Ook hier is sprake van een dekking waarbij elke schade veroorzaakt door een plotseling van

Arbeidsongeschiktheid

Dat uw inkomen afhankelijk is van de mate waarin u fysiek in staat bent om uw dagelijkse arbeid te verrichten is algemeen bekend. Dat u ook in de eerste twee ziektejaren met een teruggang in inkomen van plm. 30% geconfronteerd kan worden is al minder bekend. Uw werkgever is verplicht om uw in het eerste twee jaren min. 70% van uw salaris te vergoeden. In het eerste jaar kan dat oplopen tot 100%, afhankelijk van hetgeen daarover in uw arbeidsovereenkomst is geregeld.

WIA

Risico

Deze verzekering dekt het financiële risico van vroegtijdig overlijden van de verzekerde en/of zijn partner. Wilt u niet dat na het overlijden van u of uw partner de achterblijvende partner en

Nabestaande

De Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) is per juli 1996 vervangen door de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit heeft tot gevolg dat een grote groep nabestaanden niet meer in aanmerking komt voor een uitkering. Komt men wel in aanmerking dan is de uitkering in het algemeen belangrijk lager.

Dit z.g. Anw-hiaat is te voorkomen d.m.v. een overlijdensrisicoverzekering waarbij een kapitaal wordt uitgekeerd bij overlijden, hetwelk gedurende een bepaalde periode opgesoupeerd kan worden, rekening houdend met de ontvangen rente c.q. het beleggingsresultaat.

Het is ook mogelijk om een z.g. nabestaanden pensioen te verzekeren, waarbij u een doorlopend basisinkomen verzekert gedurende een vooraf bepaald aantal jaren. Mede gezien het aantal mogelijkheden, is het verstandig om u vooraf hierover te laten adviseren.

Bromfiets

Ook hiervoor bestaan diverse vormen van verzekering, zoals het WA-risiko (wettelijk verplicht), de WA/Diefstal-verzekering en de z.g. Allrisk-verzekering, waarbij ook schade aan de bromfiets is meeverzekerd.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, het soort bromfiets en de leeftijd en postcode van de regelmatig berijder.

Studie

Dit betreft een manier van doelsparen voor het geval uw kind(eren) later gaan studeren. De Overheid legt de student of zijn ouders steeds hogere lasten op, waardoor een steeds groter deel van de st

Overige financiele diensten

Wij bieden onze relaties een totaaloplossing binnen de financële dienstverlening. Naast de diensten en producten die wij hiervoor hebben beschreven, bieden wij natuurlijk nog meer. Wij beschikken over zeer aantrekkelijke koopsomtarieven en kunnen onze relaties beleggingslijfrentes aanbieden.

Wenst u over bepaalde onderwerpen meer informatie te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Computer en electronica

Moderne elektronica zoals computer, videocamera of digitale fotocamera zijn kostbare zaken en een ongeluk zit in een klein hoekje, noch afgezien van het diefstalrisico.

Het verzekeren van deze zake

Woonlasten

Als u arbeidsongeschikt raakt gaan uw woonlasten gewoon door, terwijl vaak de inkomsten dalen. U kunt dit probleem oplossen door een woonlastenverzekering af te sluiten. De verzekering is bedoeld v

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header