Ziekteverzuim

Uw werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van min. 70% van hun salaris gedurende max. twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dit is voor u een uit overheidswege opgelegde verplichting, zoals geregeld in de WULBZ. U wordt tevens geconfronteerd met het feit dat deze werknemer vaak onmisbaar is en vervangen moet worden door een dure tijdelijke kracht.

Stuk voor stuk feiten waarbij u waarschijnlijk weinig moeite heeft om uw enthousiasme te onderdrukken. Uiteraard kunt u zich ook voor dit soort catastrofes verzekeren, waarbij u dan in de meeste gevallen ook gebruik kunt maken van een Arbo-dienst voor controle en begeleiding van de zieke werknemer. Een hele zorg minder!

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Lees verder:
WAO wordt WIA FAQ

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header