Pemba

Krijgt u te maken met een werknemer welke na verloop van twaalf maanden in de WAO terecht komt, dan heeft u als werkgever de wettelijke verplichting om gedurende de eerste vijf WAO-jaren mede zorg te dragen voor de WAO-financiering.

Zoals geregeld in de wet Pemba wenst de overheid de werkgever hiermee financiële betrokkenheid bij de WAO van een werknemer te geven. U heeft als werkgever de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse uitvoerende instanties. U betaalt dan een gedifferentieerde premie aan de hand van het ziekteverloop van uw werknemers.

Wenst u niet geconfronteerd te worden met een sterk stijgende premie, dan kunt u dit voorkomen middels een premiedempings-verzekering (Pemba). Geeft u er de voorkeur aan om eigenrisicodrager te worden, dan loopt uw onderneming zelf het financiële risico van de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid, dit is zeker niet haalbaar voor kleinere bedrijven.

Om te voorkomen dat werknemers met een inkomen boven de WAO-dagloongrens te maken kregen met een onevenredig sterke terugval in inkomen, kunt u een z.g. WAO-gat verzekering overwegen, wel of niet in collectief verband.

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Lees verder:
WAO wordt WIA FAQ

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header