Eigen vervoer

Hiermee dekt u het risico van schade ontstaan tijdens het vervoer van goederen welke u zelf vervoert of aan anderen uitbesteed. De premie is afhankelijk van diverse factoren w.o. het maximum verzekerd bedrag per schadegebeurtenis. Dit kan op twee manieren t.w.

  • Declaratiebasis waarbij het transport in een decaratieregister wordt geschreven en de premie wordt berekend aan de hand van het declaratieregister. 
  • Pauschalbasis, waarbij een voorschotpremie berekend wordt en aan het eind van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt op basis van de werkelijke waarde van de vervoerde goederen.

Tips

Werkt u met bijv. service-monteurs dan hebben deze vaak kostbaar gereedschap bij zich, waarvan het meeste in de auto blijft, ook na werktijd. Ook hier kan het verstandig zijn om dit apart te verzekeren op een eigenvervoer-polis. Ook het diefstal risico is onder bepaalde voorwaarden te verzekeren.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header