Bedrijfssparen

Voor werknemers is het fiscaal erg aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van de bedrijfsspaarregeling. Deze voordelen strekken zich ook uit tot de werkgever. De meest bekende bedrijfsspaarregeling is:

Spaarloon

Hierbij spaart de werknemer een periodiek bedrag van max. € 613,-- jaarlijks. Dit geeft voor de werknemer een besparing, aangezien hier geen belasting en sociale verzekeringspremie over afgedragen behoeven te worden. De werkgever bespaart zich plm. 20%. De bedragen worden gestort op een voor vier jaar geblokkeerde spaarrekening, behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij een werkgever wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: de werknemer is sinds 1 januari 2005 bij die werkgever in dienst en die werkgever past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari 2005 de algemene heffingskorting toe.

Het tarief voor eindheffing over spaarloon wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2005 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025,- voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Om burgers tot consumeren aan te zetten heeft de regering in het najaar van 2005 besloten dat het spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 mag worden uitgegeven.

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunt u een deel van uw brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: langdurend zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof, educatief verlof, overig onbetaald verlof, verlof voorafgaand aan het pensioen.

Vanaf 1 januari 2006 kunt u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: spaarloon- of levensloopregeling. U kunt niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen. Wel kunt u in één kalenderjaar uit beide regelingen geld opnemen.

De regelingen hebben een verschillend karakter. Bij de spaarloonregeling spaart u niet voor een bepaald doel. U kunt het geld overal voor gebruiken. Het tegoed van de levensloopregeling mag alleen worden gebruikt om verlof te financieren. Maar u mag in de levensloopregeling méér geld sparen dan bij de spaarloonregeling.

Omdat uw situatie en uw persoonlijke voorkeur kunnen veranderen, mag u jaarlijks van regeling wisselen.

Lees verder:
Levensloopregeling FAQ

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header