Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het instrument van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De NHG is een belangrijke stimulans voor het bevorderen van het eigen woningbezit en de kwaliteitsverbetering van woningen in Nederland. Vanaf de oprichting in 1995 zijn inmiddels ruim 400.000 garanties verstrekt.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header