Het Kadaster

Het kadaster heeft als doel "de rechtszekerheid te bevorderen bij het maatschappelijk verkeer inzake vastgoed" en registreert hiertoe aan wie een bepaald vastgoedobject toebehoort.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header