Wonen

De Vries Robbé Makelaardij o.g.

Elk huis, groot of klein heeft iets bijzonders te vertellen. Dat kan iets zijn dat evident is; het kan ook iets zijn dat meer verborgen ligt. Het is onze taak om dat naar voren te brengen. Onze medewerkers hebben daar - met hun jarenlange ervaring - een goede neus voor! Daarnaast kennen zij de prijzen van deze markt op hun duimpje; zij kennen de spelregels van het biedverloop en creëren zo voor u de beste kansen.

Sneltoets NHG Nationale Hypotheek Garantie - Wat kan ik lenen?

Door middel van onderstaande berekening kunt u nagaan wat uw maximale lening met NHG is. Bij aankoop van een woning bestaan voor NHG twee maxima: de verkrijgingskosten mogen niet hoger zijn dan € 350.000,- én u kunt niet meer lenen dan € 350.000,-.

Bij verkrijging van bestaande bouw houdt NHG standaard rekening met 8% bijkomende kosten, waardoor de koopsom of de taxatiewaarde niet meer mag bedragen dan € 324.074,07.

Bij verkrijging van nieuwbouw rekent NHG standaard met 8% bijkomende kosten en bedraagt de maximale koop-/aanneemsom dus € 324.074,07.

VROM - Dossier Koopsubsidie

Koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten. Deze bijdrage is maximaal € 170,16 per maand, daar kan een toeslag bovenop komen voor de overdrachtsbelasting. Mocht uit de berekening blijken dat u meer subsidie nodig hebt dan het maximum, dan ontvangt u geen koopsubsidie. In dat geval is doorgaans de lening die u wilt afsluiten te hoog. Als u denkt dat u voor koopsubsidie in aanmerking komt, kunt u samen met uw bank of een hypotheekadviseur nagaan of dit werkelijk zo is. Als uw financiële mogelijkheden voldoende zijn, kan een makelaar u helpen bij het zoeken naar een woning die het best bij uw situatie past. En als u een huurwoning van een woningcorporatie kunt kopen, kan de woningcorporatie u ook helpen om uw mogelijkheden na te gaan. Op deze site kunt u lezen wat de voorwaarden zijn, hoeveel koopsubsidie u kunt ontvangen en hoe u koopsubsidie kunt aanvragen. In dit dossier vindt u ook achtergrond- en uitvoeringsinformatie.

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het instrument van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De NHG is een belangrijke stimulans voor het bevorderen van het eigen woningbezit en de kwaliteitsverbetering van woningen in Nederland. Vanaf de oprichting in 1995 zijn inmiddels ruim 400.000 garanties verstrekt.

Het Kadaster

Het kadaster heeft als doel "de rechtszekerheid te bevorderen bij het maatschappelijk verkeer inzake vastgoed" en registreert hiertoe aan wie een bepaald vastgoedobject toebehoort.

De Notaris

De Notaris is een site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header