De Belastingdienst en de Zorgverzekeringswet

Per 1 januari 2006 verandert het huidige zorgverzekeringsstelsel. De nieuwe Zorgverzekeringswet maakt dan een eind aan het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering. In het nieuwe stelsel komt er 1 zorgverzekering met dezelfde voorwaarden en dezelfde manier van premie betalen voor iedereen. De kern van het nieuwe stelstel is dat vrijwel iedereen een zorgverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar. Alleen militairen en gemoedsbezwaarden voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) zijn uitgezonderd.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header