Sociaal Economische Raad

De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Op dit gebied is de SER belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header