Ministerie van VROM

Het is de taak van VROM om randvoorwaarden te scheppen voor de kwaliteit van wonen en leven in onze huidige samenleving en de toekomstige. Een samenleving waarin voldoende ruimte is voor mensen om gezond te leven en waarin mensen zich veilig voelen en respect hebben voor hun leefomgeving.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header