Algemeen

AD Ziekenhuis Top 100

Met de derde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen. Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 30 kwaliteitscriteria. Die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisaties van alle ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De klinieken hebben de informatie zelf openbaar gemaakt met de bedoeling patiënten inzicht te geven in hun prestaties. Het AD heeft deze criteria vervolgens punten toegekend. Die criteria worden elders op de website toegelicht.

Reisadviezen - Ministerie van Buitelandse Zaken

Consulaire hulpverlening is een kerntaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verstrekken van reisadviezen is daar een onderdeel van. Daarmee kunnen Nederlanders zich beter voorbereiden op risico's die aan een buitenlands (vakantie)verblijf verbonden zijn. De reisadviezen van het ministerie worden regelmatig geactualiseerd. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het voorkomen dat reizen naar een bepaalde bestemming (een gebied of zelfs het hele land) wordt ontraden. Dit betekent niet dat het ministerie een negatief reisadvies geeft. Het reisadvies is niet meer dan een advies en kan worden opgevolgd dan wel genegeerd. Voor vragen over consequenties als gevolg van het annuleren van de reis, dient u contact op te nemen met uw reisbureau/reisverzekeraar.

Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering

Informatie over gezondheid en reizen; vaccinaties en bescherming tegen malaria.

Het Landelijk Coördinatie Centrum Reizigersadvisering (LCR) is het centrale orgaan in Nederland dat zich bezig houdt met de preventie van ziekte bij reizigers, "de reizigersadvisering". Het LCR geeft de landelijke richtlijnen uit met betrekking tot vaccinaties en anti-malariamaatregelen. Het geeft deskundige adviezen aan medici en andere gezondheidszorg medewerkers die met speciale vragen of problemen zitten op het gebied van vaccinaties en malaria. Het LCR adviseert ook de organisaties van reisbureaus en touroperators. De landelijke richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen.

Eigen kenteken voor bromfietsen

Voor 1 november 2006 moet je voor jouw bromfiets een eigen kenteken regelen. Deze website van het RDW geeft meer informatie over het hoe en waarom.

Min. van SZW - Webtool Levensloopregeling

Wat kunt ú met de levensloopregeling? Dat kunt u globaal berekenen met deze levensloopwijzer. Geef op wat u per maand opzij wilt leggen, en u ziet meteen hoeveel verlof u daarmee later kunt betalen. Of geef op wanneer en wat voor verlof u wilt, om te berekenen hoeveel u daarvoor vanaf 1 januari 2006 moet sparen.

De Belastingdienst en de Zorgverzekeringswet

Per 1 januari 2006 verandert het huidige zorgverzekeringsstelsel. De nieuwe Zorgverzekeringswet maakt dan een eind aan het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering. In het nieuwe stelsel komt er 1 zorgverzekering met dezelfde voorwaarden en dezelfde manier van premie betalen voor iedereen. De kern van het nieuwe stelstel is dat vrijwel iedereen een zorgverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar. Alleen militairen en gemoedsbezwaarden voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) zijn uitgezonderd.

Lamet Bijkerk

Lamet Bijkerk is een energieke en degelijke onderneming, werkzaam op het gebied van administratieve dienstverlening. Het bedrijf is opgezet en wordt geleid door mensen met ruime ervaring op administratief en fiscaal gebied. Daarnaast beschikt Lamet Bijkerk over de nodige expertise op het gebied van administratieve organisatie, accountancy en automatisering, zowel intern als extern.

Sociaal Economische Raad

De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Op dit gebied is de SER belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand.

Overheidsinformatie

Een site van het SDU met nieuws en informatie van de overheid.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header