WAO wordt WIA

Veelgestelde vragen en antwoorden over de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, die per 1 januari 2006 van kracht wordt, als vervanger van de WAO.

Bron: Min. van SZW.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header