Klachteninstituut Uitvaartwezen

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header