Reisadviezen - Ministerie van Buitelandse Zaken

Consulaire hulpverlening is een kerntaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verstrekken van reisadviezen is daar een onderdeel van. Daarmee kunnen Nederlanders zich beter voorbereiden op risico's die aan een buitenlands (vakantie)verblijf verbonden zijn. De reisadviezen van het ministerie worden regelmatig geactualiseerd. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het voorkomen dat reizen naar een bepaalde bestemming (een gebied of zelfs het hele land) wordt ontraden. Dit betekent niet dat het ministerie een negatief reisadvies geeft. Het reisadvies is niet meer dan een advies en kan worden opgevolgd dan wel genegeerd. Voor vragen over consequenties als gevolg van het annuleren van de reis, dient u contact op te nemen met uw reisbureau/reisverzekeraar.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header