Kabinet: stop op sparen prepensioen

Werknemers geboren na 1 januari 1950 kunnen hun vroegpensioen wel vergeten. Dat is het gevolg van een strikte uitleg die het kabinet geeft aan de belastingregels. Dat maakt individueel bijsparen bij het pensioenfonds, om voor het 65ste jaar te kunnen stoppen met werken, onmogelijk.

Volgens vakbeweging en werkgevers schendt het kabinet het akkoord dat in 2004 na de massale vakbondsdemonstratie in Amsterdam werd gesloten. Dat ging onder meer over de afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen (vut) en prepensioen. De belastingaftrek voor het sparen voor dat vervroegd pensioen is toen afgeschaft.

Voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 werden per pensioenfonds overgangsregelingen afgesproken. Jongere werknemers kunnen hun pensioen wel voor hun 65ste laten ingaan, maar dat pensioen wordt dan lager. Om die verlaging te beperken, bieden pensioenfondsen de mogelijkheid om bij te sparen.

Van die individuele spaarmogelijkheid wil staatssecretaris De Jager van Financiën (CDA) nu weer af. Volgens hem maakt de regeling in feite dubbele pensioenopbouw mogelijk, iets dat volgens de wet niet is toegestaan. Dat risico werd in 2004 bij de collectieve overgangsregeling voor de ouderen nog op de koop toe genomen, omdat anders ‘uitvoeringsproblemen’ zouden ontstaan. Maar die uitvoeringsproblemen spelen bij individueel bijsparen niet, constateert de staatssecretaris. Hij zegt dan ook dat hij ‘geen reden’ ziet om dubbele pensioenopbouw nog langer toe te staan. Hoeveel werknemers al gebruik maken van deze spaarmogelijkheid is niet bekend.

Bron: Volkskrant.nl

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header