Algemeen

Sparen kan op vele manieren. U spaart vooraf om het gewenste doel na verloop van tijd te bereiken. Het grote voordeel van deze methode is gelegen in het feit dat u geen verplichtingen aangaat en zelf bepaalt hoeveel u spaart, dit kan immers per maand verschillen. Tevens ontvangt u over het gespaarde kapitaal een bruto rentevergoeding, trekt u hierbij het percentage van de geldontwaarding af, dan blijft er meestal bitter weinig over van uw rendement. Tevens betaalt u 1,2% rendementsheffing over het gespaarde kapitaal. Het nadeel van deze methode is dat als u na verloop van tijd het gestelde doelkapitaal heeft bereikt het niet onwaarschijnlijk is dat de beoogde besteding b.v. een nieuwe auto of een verbouwing aanmerkelijk duurder is geworden tijdens uw spaarperiode.

Een andere manier is het sparen achter, u leent het bedrag benodigd voor de besteding en spaart achteraf het geleende bedrag plus rente. Het grote voordeel is hierbij, dat u direct over de besteding kunt beschikken, hetgeen u direct het gebruikersplezier oplevert en u loopt niet het risico dat de beoogde besteding alsmaar duurder wordt. Voorts zullen de lasten i.v.m. de geldontwaarding relatief lichter worden al naar gelang de looptijd van de leenovereenkomst. Het nadeel van deze methode is dat u hiervoor een bepaalde leenvergoeding verschuldigd bent, (rente en kosten). Tevens wordt u periodiek geconfronteerd met een vaste betaalverplichting, ook als het u financieel wat minder gaat.

Tips

Rente op consumptief krediet is sinds de invoering van het Belastingplan 2001 niet meer fiscaal aftrekbaar. Gebruikt u de lening ter verbetering van de eigen woning en kunt u dit aantonen, dan kunt u de rente wel in mindering op uw inkomen brengen.

Heeft u een eigen woning, dan is de kans groot dat er sprake is van een behoorlijke overwaarde in uw huis, (dit is het verschil van de waarde van de woning en de lopende hypotheek). U kunt deze waarde gebruiken om een tweede hypotheek te overwegen, u betaalt dan in het algemeen minder rente dan bij één van de overige leningsvormen.

Wilt u gebruik maken van een doorlopend krediet, overweeg dan om de kredietlimiet zo hoog mogelijk te stellen, ook al heeft u dat bedrag op het moment niet nodig. U kost u immers niets meer, integendeel hoe hoger de kredietlimiet, hoe lager de rente.

Kiest u voor een persoonlijke lening, overtuig u er dan van dat u recht heeft op kwijtschelding van de restant-lening indien u zou komen te overlijden. Uw nabestaanden zullen u er dankbaar voor zijn.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header