Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is betracht, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze website alsmede de met deze website samenwerkende bedrijven iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en waarover deze website geen controle heeft. Er kan geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers c.q. systemen worden gedragen.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header