Blog van Leuvass

'Huizenprijzen gaan flink omhoog'

De huizenprijzen gaan dit jaar en in 2007 flink omhoog, met gemiddeld respectievelijk 4,5 en 3,25 procent. Dat zeggen economen van Rabobank in een donderdag gepubliceerd kwartaalbericht over de woningmarkt. "Door de nog altijd tegenvallende nieuwbouwproductie blijft de structurele krapte op de woningmarkt bestaan", aldus Rabobank.
Bron: Nu.nl

Bellen in auto altijd onveilig

Mobiel bellen tijdens het rijden kost jaarlijks honderden doden en gewonden. In 2004 zouden er ongeveer 600 minder verkeersslachtoffers zijn gevallen als er tijdens het rijden niet mobiel was gebeld. Dit concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van buitenlands onderzoek. Volgens de SWOV is handsfree bellen tijdens het rijden net zo gevaarlijk als het bellen met de hand en moet ook dat dus worden verboden.
Bron: Parool

Zonverbrandingen grootste gezondheidsprobleem

Verbranding door een te lang verblijf in de zon is een van de grootste gezondheidsproblemen die huisartsen op het ogenblik tegenkomen in hun praktijk. Dat heeft een huisarts van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) gezegd. Ook uitdroging komt veel voor, voornamelijk bij kinderen tot drie jaar en bij ouderen. Daarnaast vormen wespensteken, zeker als daar een allergische reactie op volgt, een probleem. Het aantal gevallen van vergiftiging als gevolg van voedsel dat te lang in de warmte heeft gestaan of niet voldoende gaar is geworden op de barbecue, is niet hoger dan anders.
Bron: Nu.nl

Sociale verzekeringen per 1 juli 2006

Met ingang van 1 juli 2006 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen.

De wijziging leidt ertoe dat bijvoorbeeld de netto uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, bijna 10 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 januari 2006. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op bijna 1200 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en exclusief de extra tegemoetkoming van bruto 9,66 euro per maand voor AOW-gerechtigden). Inclusief de tegemoetkoming komt de uitkering uit op ruim 1215 euro per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. De netto uitkering van alleenstaande AOW'ers stijgt met ruim 5 euro tot ruim 875 euro per maand (exclusief vakantietoeslag en tegemoetkoming). Inclusief tegemoetkoming komt dit uit op ruim 885 euro per maand. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen.

Bijstandsuitkeringen - IOAW en IOAZ en WWIK - per 1 juli 2006

De landelijke bijstandsnormen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als het netto minimumloon verandert, dan worden de bijstandsuitkeringen wettelijk aangepast. Het netto minimumloon is ook het uitgangspunt voor de vaststelling van de bruto uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalig zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK).

Per 1 juli 2006 is het netto minimumloon, inclusief vakantiegeld, 1.207,91 euro per maand. De maandelijkse bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden is daaraan gelijk. Daarmee krijgen ze netto 6,71 per maand meer dan nu.

Alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar gaan er 3,36 euro per maand op vooruit en krijgen 603,96 euro per maand. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2006 bijna 5 euro extra, inclusief vakantie-uitkering
krijgen ze 845,54 euro per maand. Dat is gelijk aan 70 procent van het minimumloon.

meer lezen

Minimumloon per 1 juli 2006 met 0,94 procent omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2006 met 0,94 procent in vergelijking met 1 januari 2006. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Op 1 januari 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2006: 1.284,60 euro per maand, 296,45 per week of 59,29 euro per dag.

meer lezen

Eerste Kamer stemt in met wijziging WW-wet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor modernisering van de WW. Werklozen krijgen minder lang recht op WW en de eerste twee maanden een hogere uitkering. Met de nieuwe WW stelt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het (snel) vinden van nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid centraal. Verder wordt de WW eenvoudiger, dalen de administratieve lasten voor werkgevers en wordt de ontslagpraktijk versoepeld. Het wetsvoorstel is een uitwerking van een unaniem advies van de Sociaal-Economische Raad over de WW. De nieuwe maatregelen gaan in per 1 oktober 2006.

meer lezen

'Reden tot zorg over gezondheid Nederlanders'

De gezondheid van veel Nederlanders zakt steeds verder af. Vroeger hoorde Nederland bij de top vijf van gezondste landen van Europa. Nu bungelt ons land qua levensverwachting ergens in het midden van de Europese ranglijst. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat woensdag is gepresenteerd. Het RIVM vindt dat de overheid meer moet doen aan het voorkomen van welvaartsziekten, en het aanleren van een gezonde levensstijl.
Bron: Nu.nl

Werken tot 67e komt in beeld

Het volgende kabinet moet serieus nadenken over een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. VVD-minister Gerrit Zalm van Financiën heeft dat gezegd in reactie op een advies van een groep topambtenaren. Daarin wordt een hogere AOW-leeftijd aanbevolen als maatregel om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Zalm wordt bijgevallen door fractievoorzitter Willibrord van Beek van de VVD en Tweede Kamerlid Bert Bakker van D66. CDA en PvdA zien echter helemaal niets in verplicht doorwerken na het 65e. De PvdA heeft al eerder voorgesteld om de AOW in de toekomst uit de belastingen te financieren in plaats van uit premies. Dat betekent dat rijkere ouderen ook een bijdrage moeten leveren aan de oudedagsvoorziening.
Bron: Parool

Gevaar van luchtvervuiling onderschat

Nederlanders onderschatten het gevaar van fijnstof. Jaarlijks overlijden ongeveer twintigduizend mensen door blootstelling aan de minuscule deeltjes zandkorrels en roet, maar ook stukjes afgesleten autoband of wegdek. Dat zeggen deskundigen in het Algemeen Dagblad.
Bron: Nu.nl

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header