Blog van Leuvass

Om spaarloon moet je vragen

Werknemers moeten zelf actie ondernemen om vervroegd over hun spaarloon te kunnen beschikken. Dat blijkt uit een rondje langs Nederlandse banken, daags nadat de Eerste Kamer zonder verdere discussie akkoord ging met het deblokkeren van het tussen 2001 en 2004 opgebouwde spaarloon. Daarmee staan alle lichten in de politiek nu definitief op groen. Het voorstel van de banken om de spaarloonrekeningen van al hun klanten in een keer eenzijdig te mogen deblokkeren, om administratieve rompslomp te voorkomen, heeft het niet gehaald.

Bron: Telegraaf

Pillen in plaats van dotteren bij dreigend hartinfarct

Mensen die een hartinfarct dreigen te krijgen, hoeven niet meteen gedotterd te worden of een bypass te krijgen. Medicijnen bieden ook soelaas, blijkt uit een donderdag bekendgemaakt onderzoek onder leiding van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Dit kan betekenen dat een kwart van de dotterbehandelingen achterwege kan blijven. Volgens de richtlijnen moeten patiënten met een dreigend hartinfarct, in Nederland 20.000 per jaar, binnen 48 uur een bypassoperatie ondergaan of gedotterd worden. Nadeel van dotteren is er deeltjes loskomen die voor nieuwe problemen in de kransslagaders kunnen zorgen.

Bron: Nu.nl

Spaarloon alleen vrij bij vraag werknemer

Het spaarloon moet alleen vrijgegeven worden aan werknemers die daar om vragen. Het plan van de banken om iedereen het spaarloon ongevraagd op zijn of haar rekening te storten, is onzalig. Dat vindt VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming die gesteund wordt door D66 en PvdA, waardoor een Kamermeerderheid de banken op de vingers tikt. Bovendien vinden de Kamerleden dat de banken niet moeten wachten tot de Eerste Kamer haar goedkeuring geeft aan het laten vrijvallen van het spaarloon.

Bron: Telegraaf

Verwarring rond vrijvallend spaarloon

Het was bedoeld als een steuntje in de rug voor de kwakkelende economie. Werknemers met een spaarloonregeling kunnen vanaf vandaag vrij beschikken over het gespaarde geld. In theorie dan, want lang niet iedereen krijgt het geld overgemaakt door de bank. Zeker drie miljoen Nederlanders nemen deel aan een spaarloonregeling. Dat spaarloon is normaal niet vrij opneembaar, maar staat vier jaar lang op een geblokkeerde rekening in ruil voor vrijstelling van belasting en sociale premies. Om burgers tot consumeren aan te zetten heeft de regering echter besloten dat het spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 mag worden uitgegeven.

Bron: NOS

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header